"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2008 Ngày 25 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-11-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị. 02
05-11-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị. 03
06-11-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. 10
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
12-11-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa tại UBND thị xã Đông Hà. 30
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,961,349 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner