"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2022 Ngày 09 tháng 11 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-10-2022 Nghị quyết số 68/2022/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025 và mức vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Trị. 04
18-10-2022 Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 07
18-10-2022 Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
18-10-2022 Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 15
18-10-2022 Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị. 17
18-10-2022 Nghị quyết số 77/2022/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của Hội đồng dân nhân tỉnh Quảng Trị. 23
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-10-2022 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà thờ liệt sĩ và Doanh trại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ 584 (giai đoạn 1). 24
18-10-2022 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9). 26
18-10-2022 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán kế hoạch đầu tư năm 2021 từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý. 28
18-10-2022 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về việc điều chỉnh vốn ngân sách địa phương kế hoạch 2022 và kế hoạch 2021 kéo dài sang năm 2022. 29
18-10-2022 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 34
18-10-2022 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND tham gia ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị. 40
18-10-2022 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND chấp thuận điều chỉnh phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với dự án “Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP)”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). 42
18-10-2022 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về chấp thuận phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”. 44
18-10-2022 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị mới Lìa, huyện Hướng Hóa đến năm 2045. 53
18-10-2022 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị mới La Vang, huyện Hải Lăng đến năm 2045. 60
18-10-2022 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND thông qua Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026. 67
18-10-2022 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045. 70
18-10-2022 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác trong năm 2022. 80
18-10-2022 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 85
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,936,134 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner