"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2016 Ngày 15 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 03
18-07-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 11
18-07-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 33
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2016 Công văn số 2925/UBND-NN về việc đính chính Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 ban hành Quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 44
Sở Xây dựng
27-07-2016 Quyết định số 68/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 45
27-07-2016 Quyết định số 69/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 54
12-08-2016 Công bố số 2257/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 63
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,534,483 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner