"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2012 Ngày 15 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-05-2012 Quyết định số 856/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo. 02
24-05-2012 Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung về giá trị tính lệ phí trước bạ đối với tài sản chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 08
06-06-2012 Quyết định số 971/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn quy hoạch năm 2012. 32
11-06-2012 Quyết định số 992/QĐ-UBND về việc quy hoạch phân khu Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái hồ Khe Mây, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 36
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
08-06-2012 Công bố số 1030/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 41
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,949,108 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner