"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02 + 03           Năm 2021 Ngày 12 tháng 01 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2020 Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 05
09-12-2020 Nghị quyết số 111/2020/NQ-HĐND quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 11
09-12-2020 Nghị quyết số 112/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019 - 2021. 14
09-12-2020 Nghị quyết số 114/2020/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. 16
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-12-2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 18
18-12-2020 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 21
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2020 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2018. 37
09-12-2020 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2019. 39
09-12-2020 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021. 60
09-12-2020 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021. 74
09-12-2020 Nghị quyết số 88/NQ-HĐND bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 5) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 112
09-12-2020 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông biên giới nối các trạm kiểm soát biên phòng Xà Heng, A Dơi, PaRoi, Xy, huyện Hướng Hóa. 116
09-12-2020 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị. 118
09-12-2020 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (giai đoạn 2). 120
09-12-2020 Nghị quyết số 92/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị. 122
09-12-2020 Nghị quyết số 93/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2). 124
09-12-2020 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2). 126
09-12-2020 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở khám chữa bệnh tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. 129
09-12-2020 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. 131
09-12-2020 Nghị quyết số 99/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1). 133
09-12-2020 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Cồn Tiên, hạng mục: Nhà học thực hành. 138
09-12-2020 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Quan, hạng mục: Nhà học thực hành. 140
09-12-2020 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 142
09-12-2020 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hoàn thiện hạ tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Điện Biên Phủ). 144
09-12-2020 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. 146
09-12-2020 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1. 148
09-12-2020 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà. 151
09-12-2020 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021. 154
09-12-2020 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND về chủ trương thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. 184
09-12-2020 Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 189
09-12-2020 Nghị quyết số 110/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị. 191
09-12-2020 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND về việc đổi tên khóm Công Thương Nghiệp thành Khóm 5 thuộc thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng và đổi tên các thôn Nam Hiếu 1, Nam Hiếu 2, Nam Hiếu 3 thuộc xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. 196
09-12-2020 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2021. 198
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2020 Quyết định số 3728/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030. 205
29-12-2020 Quyết định số 3849/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. 211
Sở Xây dựng
23-12-2020 Quyết định số 107/QĐ-SXD về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 224
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,958,530 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner