"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2013 Ngày 15 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-11-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Trị. 03
02-12-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 07
13-12-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. 14
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh
02-12-2013 Quyết định số 4685/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 22
06-12-2013 Quyết định số 5082/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vị trí các loại đất của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2013. 26
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2013 Quyết định số 2346/QĐ-UBND về việc quy định mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 27
09-12-2013 Quyết định số 2507/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị. 33
Sở Xây dựng
21-11-2013 Quyết định số 102/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 58
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
13-12-2013 Công bố số 3534/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 67
Mục lục Công báo
14-12-2013 Mục lục số 01-21/MLCB công báo năm 2013. 109
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,948,069 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner