"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2006 Ngày 25 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-01-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu, vốn chương trình mục tiêu và ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở đồng bào dân tộc khó khăn năm 2006. 04
11-01-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình: Phát thanh - Truyền hình; Chế độ đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang do Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (vốn sự nghiệp) năm 2006. 21
13-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình mục tiêu chuyển vào nhiệm vụ thường xuyên của các ngành năm 2006. 24
17-01-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006 - 2015. 26
18-01-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND về việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". 29
20-01-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Gio Linh trực thuộc Sở Y tế. 40
20-01-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Cam Lộ trực thuộc Sở Y tế. 41
20-01-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Triệu Phong trực thuộc Sở Y tế. 42
20-01-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Hải Lăng trực thuộc Sở Y tế. 43
20-01-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Đakrông trực thuộc Sở Y tế. 44
20-01-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Hướng Hoá trực thuộc Sở Y tế. 45
20-01-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Vĩnh Linh trực thuộc Sở Y tế. 46
20-01-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Hải Lăng trực thuộc Sở Y tế. 47
20-01-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Triệu Phong trực thuộc Sở Y tế. 48
20-01-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Hướng Hoá trực thuộc Sở Y tế. 49
20-01-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Đakrông trực thuộc Sở Y tế. 50
20-01-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Cam Lộ trực thuộc Sở Y tế. 51
20-01-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Đông Hà trực thuộc Sở Y tế. 52
20-01-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Gio Linh trực thuộc Sở Y tế. 53
20-01-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Vĩnh Linh trực thuộc Sở Y tế. 54
20-01-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Đông Hà trực thuộc Sở Y tế. 55
26-01-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 56
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,148,206 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner