"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20 + 21           Năm 2020 Ngày 28 tháng 11 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-10-2020 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị. 04
06-11-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 13
06-11-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 14
06-11-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. 24
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-11-2020 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 4) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 25
10-11-2020 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch 2020 nguồn vốn xổ số kiến thiết. 34
10-11-2020 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 3) và kế hoạch 2020 nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý. 48
10-11-2020 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cầu Kêng mới, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh. 59
10-11-2020 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị. 61
10-11-2020 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Vỉa hè các tuyến đường Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1. 63
10-11-2020 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị. 65
10-11-2020 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyến sử dụng đất thực hiện Dự án: Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà. 66
10-11-2020 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. 68
10-11-2020 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa điểm, danh mục dự án đất khu công nghiệp, đất năng lượng, đất ở đô thị trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Trị. 77
10-11-2020 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học Bắc Trung bộ. 82
10-11-2020 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 83
10-11-2020 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND về chủ trương thu hồi đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cam Hiếu. 85
10-11-2020 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu đô thị Bắc Sông Hiều (giai đoạn 2). 86
10-11-2020 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà. 87
10-11-2020 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu đô thị Thuận Châu. 88
10-11-2020 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND về chủ trương thu hồi đất dự án: Khu dân cư đường Cồn Cỏ. 89
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-11-2020 Quyết định số 3142/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. 90
09-11-2020 Quyết định số 3201/QĐ-UBND ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 116
19-11-2020 Quyết định số 3289/QĐ-UBND ban hành Quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m mất tín hiệu kết nối, vượt ranh giới cho phép trong quá trình hoạt động trên biển. 125
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
20-11-2020 Công bố số 1978/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 133
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,941,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner