"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2018 Ngày 23 tháng 3 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-03-2018 Quyết định số 451/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. 02
05-03-2018 Quyết định số 458/QĐ-UBND công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 16
05-03-2018 Quyết định số 459/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 17
12-03-2018 Quyết định số 507QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020. 18
15-03-2018 Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc phân bổ tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 23
21-03-2018 Quyết định số 595/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 25
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
14-03-2018 Công bố số 590/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 26
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,894,065 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner