"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2021 Ngày 23 tháng 3 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-02-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND kéo dài thời hạn áp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 03
02-03-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 05
19-03-2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 14
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2021 Quyết định số 526/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 36
11-03-2021 Quyết định số 527/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 37
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
15-03-2021 Công bố số 347/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 và tháng 02 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 38
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,958,870 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner