"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2016 Ngày 05 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh Quảng Trị. 03
11-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2014. 10
11-12-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016. 12
11-12-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2016. 36
11-12-2015 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND về phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020. 71
11-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2016. 77
11-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 98
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2015 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc thành lập thôn Sông Ngân thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh; thôn Pi Rao thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông; thôn Làng Vây thuộc xã Tân Long và thôn Chai thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. 102
11-12-2015 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2016. 104
11-12-2015 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. 108
11-12-2015 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về phê chuẩn báo cáo hoạt động năm 2015, chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. 110
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,220,108 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner