"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09 + 10           Năm 2018 Ngày 20 tháng 6 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. 03
25-05-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị. 18
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-06-2018 Quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục tài sản công mua sắm theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 20
11-06-2018 Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá điều tra, quy hoạch, khảo sát thiết kế các công trình nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 22
15-06-2018 Quyết định số 1322/QĐ-UBND ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 25
Sở Xây dựng
29-05-2018 Quyết định số 63/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 117
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
14-06-2018 Công bố số 1830/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 135
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,526,107 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner