"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2012 Ngày 15 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-10-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2025. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-09-2012 Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2012 - 2013 của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang loại hình công lập. 17
14-09-2012 Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí của các trường trung cấp và trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 19
18-09-2012 Quyết định số 1664/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015. 21
02-10-2012 Quyết định số 1794/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Ba Nang, huyện Đakrông. 31
05-10-2012 Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. 33
08-10-2012 Quyết định số 1830/QĐ-UBND ban hành Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài. 35
08-10-2012 Quyết định số 1834/QĐ-UBND về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 41
09-10-2012 Quyết định số 1850/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định về giá trị tính lệ phí trước bạ đối với tài sản chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 52
11-10-2012 Quyết định số 1880/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Linh Thượng, huyện Gio Linh. 63
11-10-2012 Quyết định số 1882/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của HĐND tỉnh về giám sát quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 65
12-10-2012 Quyết định số 1888/QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 69
15-10-2012 Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Cam Lộ. 70
15-10-2012 Quyết định số 1926/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Hướng Hóa. 80
15-10-2012 Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Đakrông. 92
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
08-10-2012 Công bố số 2198/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 103
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,941,747 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner