"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2021 Ngày 19 tháng 01 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 02
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-01-2021 Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
14-01-2021 Quyết định số 90/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 05
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
15-01-2021 Công bố số 75/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 06
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,959,503 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner