"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21 + 22           Năm 2021 Ngày 17 tháng 9 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
30-08-2021 Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 05
30-08-2021 Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2026. 13
30-08-2021 Nghị quyết số 107/2021/NQ-HĐND quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu tại các đại hội, giải thi đấu thể dục thể thao. 15
30-08-2021 Nghị quyết số 108/2021/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 21
30-08-2021 Nghị quyết số 109/2021/NQ-HĐND kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019 - 2021. 23
30-08-2021 Nghị quyết số 110/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị “Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. 24
30-08-2021 Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 26
30-08-2021 Nghị quyết số 112/2021/NQ-HĐND về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh đến năm 2025. 29
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
30-08-2021 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. 31
30-08-2021 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết bị dạy học Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn. 34
30-08-2021 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị. 36
30-08-2021 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và thiết bị công nghệ sinh học (giai đoạn 2). 40
30-08-2021 Nghị quyết số 117/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất Đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 42
30-08-2021 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà đặt máy phát thanh, truyền hình tại Trung tâm truyền hình kỹ thuật số. 44
30-08-2021 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Quảng Trị, Hạng mục: Nhà hiệu bộ. 46
30-08-2021 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, Hạng mục: Xây mới Giảng đường đa năng, cải tạo và mở rộng Nhà hiệu bộ, cải tạo Khối phòng học. 48
30-08-2021 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. 51
30-08-2021 Nghị quyết số 122/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi; Hạng mục: Xây mới Khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, Nhà cầu nối và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục khác. 55
30-08-2021 Nghị quyết số 123/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông vào thác Ba Vòi, huyện Đakrông. 58
30-08-2021 Nghị quyết số 124/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ. 61
30-08-2021 Nghị quyết số 125/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Công viên đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà. 63
30-08-2021 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh. 66
30-08-2021 Nghị quyết số 127/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước tập trung vùng nông thôn. 68
30-08-2021 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mô hình điểm trung chuyển rác, xử lý rác tại các xã thuộc địa bàn các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong. 71
30-08-2021 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn và vùng lân cận. 74
30-08-2021 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị. 77
30-08-2021 Nghị quyết số 131/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa. 80
30-08-2021 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa. 82
30-08-2021 Nghị quyết số 133/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông liên thôn Mã Lai - Tân Pun, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. 84
30-08-2021 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nhà học đa năng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. 86
30-08-2021 Nghị quyết số 135/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị. 88
30-08-2021 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021. 90
30-08-2021 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. 94
30-08-2021 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2022. 133
30-08-2021 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương chuyển loại rừng quy hoạch phòng hộ sang quy hoạch sản xuất tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong. 135
30-08-2021 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, vào các mục đích khác trong năm 2021. 137
30-08-2021 Nghị quyết số 141/NQ-HĐND về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 156
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
15-09-2021 Công bố số 1674/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 158
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,169,728 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner