"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2017 Ngày 15 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-03-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
09-05-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 21
09-05-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 28
22-05-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 43
Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị
12-05-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý và hoạt động thu gom rác thải, chất thải rắn trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 45
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-04-2017 Quyết định số 864/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 57
08-05-2017 Quyết định số 937/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Triệu Trạch, huyện Triệu Phong đạt chuẩn Quốc gia, mức độ 1. 75
09-05-2017 Quyết định số 952/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển vùng nguyên liệu Dứa phục vụ chế biến, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020. 76
11-05-2017 Quyết định số 967/QĐ-UBND công nhận trường THCS Hải Ba, huyện Hải Lăng và Trường THCS Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đạt chuẩn quốc gia. 85
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
15-05-2017 Công bố số 1205/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 86
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,392,838 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner