"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2012 Ngày 15 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-04-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách. 03
13-04-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 05
13-04-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 08
13-04-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của HĐND tỉnh về “Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao”. 14
13-04-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 17
13-04-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc giảm nghèo bền vững đối với các xã, thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tỷ lệ hộ nghèo cao. 30
13-04-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND chương trình mục tiêu việc làm - dạy nghề tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2012 - 2015. 35
13-04-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND nâng cao năng lực hoạt động và chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị. 45
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 47
27-04-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 70
08-05-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 72
09-05-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức giao đất ở; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và điều kiện được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 77
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-04-2012 Quyết định số 753/QĐ-UBND về việc Quy định một số nội dung chi và mức chi đảm bảo kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 82
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
10-05-2012 Công bố số 800/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 89
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,942,139 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner