"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2019 Ngày 20 tháng 6 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-05-2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2019 Quyết định số 1193/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 10
22-05-2019 Quyết định số 1194/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 11
22-05-2019 Quyết định số 1195/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 12
22-05-2019 Quyết định số 1196/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 13
22-05-2019 Quyết định số 1197/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 14
22-05-2019 Quyết định số 1198/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 15
22-05-2019 Quyết định số 1199/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 16
22-05-2019 Quyết định số 1200/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 17
Sở Xây dựng
17-06-2019 Quyết định số 65/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 18
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
14-06-2019 Công bố số 1733/CB-STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 36
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
26,268,652 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner