"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2019 Ngày 19 tháng 9 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-08-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2019 Quyết định số 2240/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 04
26-08-2019 Quyết định số 2241/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 05
26-08-2019 Quyết định số 2242/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 06
26-08-2019 Quyết định số 2243/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 07
26-08-2019 Quyết định số 2244/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 08
26-08-2019 Quyết định số 2245/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 09
26-08-2019 Quyết định số 2246/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 10
26-08-2019 Quyết định số 2247/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 11
26-08-2019 Quyết định số 2248/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 12
26-08-2019 Quyết định số 2249/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 13
26-08-2019 Quyết định số 2250/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 14
28-08-2019 Quyết định số 2278/QĐ-UBND phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025. 15
11-09-2019 Quyết định số 2393/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020. 42
03-09-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 47
09-09-2019 Chỉ thị số 12/CT-UBND về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 51
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-09-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 55
Sở Xây dựng
26-08-2019 Quyết định số 82/QĐ-SXD về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 58
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
13-09-2019 Công bố số 2820/CB-STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 78
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
26,268,750 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner