"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2021 Ngày 21 tháng 10 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-09-2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND về việc quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị. 02
28-09-2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. 09
07-10-2021 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 13
Văn bản pháp luật khác
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
19-10-2021 Công bố số 1963/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 14
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,959,744 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner