"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2021 Ngày 08 tháng 12 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 02
Văn bản pháp luật khác
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
03-12-2021 Công bố số 2449/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10, 11 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 10
Mục lục Công báo
08-12-2021 Mục lục số 01-25/CB-ML mục lục Công báo từ số 01 đến số 25 năm 2021. 60
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,961,378 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner