"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2020 Ngày 20 tháng 6 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-04-2020 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
21-04-2020 Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôi việc do dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 09
21-04-2020 Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND về việc bãi bỏ nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị. 12
09-06-2020 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 13
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-06-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính. 15
03-06-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 16
05-06-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND về việc Quy định đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 18
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-06-2020 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Công viên mini phường 2, thành phố Đông Hà. 20
09-06-2020 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 02 cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông: Ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Hiền Lương - Nguyễn Bỉnh Khiêm và ngã tư đường Hùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đông Hà. 23
09-06-2020 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - bản Chùa, huyện Cam Lộ. 25
09-06-2020 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. 28
09-06-2020 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND điều chuyển nguồn vốn kết dư ngân sách do tỉnh quản lý. 31
Sở Xây dựng
19-06-2020 Quyết định số 43/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 32
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
19-06-2020 Công bố số 929/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 50
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,954,774 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner