"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23 + 24           Năm 2020 Ngày 22 tháng 12 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-11-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
07-12-2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị. 13
08-12-2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 37
15-12-2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị. 46
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-11-2020 Quyết định số 3304/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu Hệ thống giám sát tàu cá tỉnh Quảng Trị. 53
24-11-2020 Quyết định số 3326/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020. 60
24-11-2020 Quyết định số 3328/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 65
27-11-2020 Quyết định số 3383/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021. 109
27-11-2020 Quyết định số 3385/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 112
10-12-2020 Quyết định số 3526/QĐ-UBND công nhận Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tỉnh Quảng Trị năm 2020. 125
14-12-2020 Quyết định số 3556/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. 128
16-12-2020 Quyết định số 3625/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ đề án: Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 156
16-12-2020 Quyết định số 3626/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 162
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
16-12-2020 Công bố số 2160/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 165
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,952,423 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner