"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2008 Ngày 03 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ Quảng Trị đến năm 2010. 02
07-12-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND về việc Ủy quyền, phân cấp quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và cấp giấy phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới hè phố các trục đường thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị. 16
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2007 Quyết định số 2332/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị. 18
30-11-2007 Quyết định số 2527/QĐ-UBND ban hành "Quy chế phối hợp công tác Phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính- Viễn thông và Công nghệ- Thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị". 40
14-12-2007 Quyết định số 2781/QĐ-UBND về việc quy định chế độ tiếp khách. 46
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,948,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner