"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2016 Ngày 23 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-02-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 02
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-02-2016 Công văn số 409/UBND-NC về việc đính chính Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
Sở Xây dựng
03-02-2016 Quyết định số 11/QĐ-SXD về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 13
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
15-02-2016 Công bố số 357/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 23
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,533,309 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner