"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2016 Ngày 15 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-06-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị. 03
06-06-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. 12
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
30-05-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đakrông. 20
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-05-2016 Quyết định số 1154/QĐ-UBND công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 25
30-05-2016 Quyết định số 1159/QĐ-UBND ban hành Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Khe Nghi. 34
06-06-2016 Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2040. 54
09-06-2016 Quyết định số 1255/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 59
14-06-2016 Quyết định số 1297/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai. 64
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
08-06-2016 Công bố số 1455/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 05 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 79
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,344,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner