"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16 + 17           Năm 2023 Ngày 29 tháng 6 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-06-2023 Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị. 03
20-06-2023 Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị. 11
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-05-2023 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). 20
19-05-2023 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2023. 24
19-05-2023 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 26
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2023 Quyết định số 1054/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và phê duyệt bổ sung sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. 29
23-06-2023 Quyết định số 1325/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025. 44
Sở Xây dựng
06-06-2023 Công bố số 1235/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 120
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,957,061 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner