"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2018 Ngày 26 tháng 5 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-05-2018 Quyết định số 880/QĐ-UBND công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 03
02-05-2018 Quyết định số 884/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 04
02-05-2018 Quyết định số 885/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 05
11-05-2018 Quyết định số 954/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm Quảng Trị đến năm 2025. 07
11-05-2018 Quyết định số 956/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 22
11-05-2018 Quyết định số 957/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 23
11-05-2018 Quyết định số 958/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 24
11-05-2018 Quyết định số 960/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 25
11-05-2018 Quyết định số 961/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 26
11-05-2018 Quyết định số 962/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 27
11-05-2018 Quyết định số 963/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 29
11-05-2018 Quyết định số 964/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 30
11-05-2018 Quyết định số 965/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 31
11-05-2018 Quyết định số 966/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 32
11-05-2018 Quyết định số 967/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 33
11-05-2018 Quyết định số 968/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 34
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
14-05-2018 Công bố số 1386/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị điểm tháng 4 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 35
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,449,778 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner