"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02 + 03           Năm 2019 Ngày 15 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 04
08-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. 10
08-12-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 12
08-12-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng phần vốn dự phòng ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 21
08-12-2018 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019. 30
08-12-2018 Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học Phổ thông Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng. 57
08-12-2018 Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2019. 59
08-12-2018 Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND về việc thông qua “Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. 73
08-12-2018 Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 76
08-12-2018 Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019 - 2021. 83
08-12-2018 Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 85
08-12-2018 Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019 - 2021. 88
08-12-2018 Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND về thực hiện chế độ lương và hỗ trợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị. 95
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 98
21-12-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 109
21-12-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 124
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2017. 141
08-12-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019. 160
08-12-2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. 172
08-12-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ. 202
08-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: đường liên xã Triệu Giang - Triệu Hòa - Triệu Độ (bao gồm cầu Bến Lội), huyện Triệu Phong. 204
08-12-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2019. 205
08-12-2018 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. 211
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2018 Quyết định số 3042/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động đối với các cơ quan, đơn vị năm 2019. 216
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
15-01-2019 Công bố số 126/CB-STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 220
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,749,293 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner