"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2019 Ngày 16 tháng 2 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-01-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
30-01-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 06
01-02-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 18
15-02-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 34
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2019 Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Quảng Trị. 37
17-01-2019 Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị năm 2018. 67
29-01-2019 Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị. 78
Sở Xây dựng
14-02-2019 Quyết định số 14/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 135
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
15-02-2019 Công bố số 329/CB-STC- SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 157
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,845,576 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner