"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2019 Ngày 20 tháng 4 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
16-04-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 06
18-04-2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 19
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2019 Quyết định số 586/QĐ-UBND ban hành Khung bộ chỉ thị môi trường tỉnh Quảng Trị. 22
08-04-2019 Quyết định số 748/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 48
08-04-2019 Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 80
10-04-2019 Quyết định số 796/QĐ-UBND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 104
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
16-04-2019 Công bố số 929/CB-STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 108
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,548,297 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner