"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2019 Ngày 17 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-04-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
25-04-2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 95
13-05-2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 109
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-04-2019 Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ: “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 của tỉnh Quảng Trị”. 110
13-05-2019 Quyết định số 1077/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia. 115
13-05-2019 Quyết định số 1078/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia. 116
13-05-2019 Quyết định số 1079/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 117
13-05-2019 Quyết định số 1080/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 118
13-05-2019 Quyết định số 1081/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 119
13-05-2019 Quyết định số 1082/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 120
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
15-05-2019 Công bố số 1263/CB-STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 121
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,749,984 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner