"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2019 Ngày 23 tháng 7 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-07-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Trị. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2019 Quyết định số 1555/QĐ-UBND ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2019 - 2029”. 04
02-07-2019 Quyết định số 1647/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020. 27
22-07-2019 Quyết định số 1860/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cấu hình kỹ thuật và vị trí lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 32
22-07-2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 40
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
15-07-2019 Công bố số 2105/CB-STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 51
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,540,911 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner