"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2019 Ngày 20 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị. 03
15-08-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Ban ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Quảng Trị. 19
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2019 Quyết định số 2018/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 27
05-08-2019 Quyết định số 2019/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 28
05-08-2019 Quyết định số 2020/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 29
05-08-2019 Quyết định số 2021/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 30
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
15-08-2019 Công bố số 2479/CB-STC- SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 31
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,749,146 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner