"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2015 Ngày 01 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-05-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. 03
27-05-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 07
28-05-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 21
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2015 Quyết định số 995/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 23
21-05-2015 Quyết định số 1003/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 24
26-05-2015 Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc xếp loại đường để tính giá cước vận tải đường bộ. 25
26-05-2015 Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 28
28-05-2015 Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc Quy định cấp phát miễn phí Công báo tỉnh. 35
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,363,145 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner