"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2015 Ngày 15 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-04-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao; diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
24-04-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị. 08
27-04-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 14
27-04-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 16
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
13-04-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế Công tác văn thư và lưu trữ. 30
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-05-2015 Quyết định số 860/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 68
Sở Xây dựng
25-04-2015 Quyết định số 35/QĐ-SXD về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 69
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
14-05-2015 Công bố số 1206/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 82
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,517,260 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner