"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2018 Ngày 27 tháng 11 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Trị. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-11-2018 Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản không kim loại (vật liệu xây dựng thông thường). 25
15-11-2018 Quyết định số 2660/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 27
15-11-2018 Quyết định số 2661/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 28
15-11-2018 Quyết định số 2662/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 29
15-11-2018 Quyết định số 2663/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 30
26-11-2018 Quyết định số 2731/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản không kim loại (vật liệu xây dựng thông thường) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 31
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
13-11-2018 Công bố số 3423/CB-STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 34
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,449,821 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner