"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2017 Ngày 20 tháng 10 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
07-09-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. 09
12-09-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị. 21
20-09-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 38
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-10-2017 Quyết định số 2708/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 09/05/2017 của UBND tỉnh phê duyệt đề án phát triển vùng nguyên liệu Dứa phục vụ chế biến, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. 56
16-10-2017 Quyết định số 2795/QĐ-UBND về việc tăng nhuận bút Báo Quảng Trị từ năm 2018 đến 2025. 60
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
13-10-2017 Công bố số 3301/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 61
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,357,303 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner