"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2016 Ngày 13 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
17-12-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 17
17-12-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 19
23-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 26
23-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ. 36
24-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 42
24-12-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Trị. 47
24-12-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố. 62
29-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 93
29-12-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản vàng tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh. 119
31-12-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị. 120
31-12-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 122
31-12-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 124
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2015 Quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc Quy định bổ sung và điều chỉnh giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 133
31-12-2015 Quyết định số 2982/QĐ-UBND về việc thành lập thôn Pi Rao thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông. 150
31-12-2015 Quyết định số 2983/QĐ-UBND về việc thành lập thôn Làng Vây thuộc xã Tân Long, huyện Hướng Hóa. 151
31-12-2015 Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc thành lập thôn Chai thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. 152
31-12-2015 Quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc thành lập thôn Sông Ngân thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh. 153
Sở Xây dựng
24-12-2015 Quyết định số 102/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 và tháng 11 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 154
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,533,990 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner