"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2009 Ngày 14 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-04-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 03
24-04-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 25
24-04-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về Sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đào tạo, thu hút và sử dụng cán bộ; chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và cán bộ y tế cơ sở. 29
24-04-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục- thể thao; Xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục- thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. 41
24-04-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về Mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, khu phố. 47
24-04-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về Tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn. 50
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-04-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 53
20-04-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. 63
24-04-2009 Chỉ thị số 05A/2009/CT-UBND về việc Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. 71
Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa
08-05-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện. 75
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-05-2009 Quyết định số 857/QĐ-UBND bố trí kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp khó khăn năm 2009 theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 78
11-05-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND v/v Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè 2009. 82
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,191,278 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner