"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2009 Ngày 05 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2009. 03
15-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị. 05
15-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc Thành lập thôn Xung, thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hóa. 12
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
23-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. 13
23-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009. 18
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
31-12-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2009. 33
31-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 cho các phường trên địa bàn thị xã. 34
31-12-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thị xã năm 2009. 36
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
29-12-2008 Nghị quyết số 327/2008/NQ-HĐND về Dự toán thu, chi ngân sách năm 2009. 37
29-12-2008 Nghị quyết số 328/2008/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 39
Hội đồng nhân dân huyện Đakrông
24-12-2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. 44
24-12-2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện Đakrông năm 2009. 49
24-12-2008 Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND về Thông qua danh mục các nguồn vốn đầu tư và phân bổ vốn xây dựng cơ bản tập trung cho từng công trình năm 2009. 51
Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng
25-12-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. 55
Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong
26-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về Thực hiện nhiệm vụ năm 2009. 59
26-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về Dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2009. 62
26-12-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 64
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh
26-11-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 66
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,191,027 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner