"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2009 Ngày 08 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-05-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc Thành lập thôn Miệt Cũ, thuộc xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa. 03
01-06-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông- Vận tải. 04
08-06-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chức vụ tương đương cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã. 10
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
05-06-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hà. 15
05-06-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Đông Hà. 19
05-06-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Y tế thị xã Đông Hà. 23
05-06-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội Trật tự xây dựng thị xã Đông Hà. 26
05-06-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Nội vụ thị xã Đông Hà. 31
05-06-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Thanh tra thị xã Đông Hà. 36
05-06-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình thị xã Đông Hà. 40
05-06-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 43
05-06-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thị xã Đông Hà. 47
05-06-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thị xã Đông Hà. 52
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-05-2009 Công văn số 73/TTHĐND-CTHĐ v/v Đính chính Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 của HĐND tỉnh. 56
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2009 Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước thủy điện Đakrông 1 huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 57
21-05-2009 Quyết định số 918/QĐ-UBND v/v Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị. 62
29-05-2009 Quyết định số 1032/QĐ-UBND v/v Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2008 - 2009 trên địa bàn tỉnh. 65
03-06-2009 Quyết định số 1073/QĐ-UBND v/v Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh, năm 2009. 66
04-06-2009 Quyết định số 1077/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp - thương mại huyện Cam Lộ đến năm 2020. 68
08-06-2009 Quyết định số 1099/QĐ-UBND v/v Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 74
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,288,777 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner