"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2009 Ngày 10 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-07-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc Quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ban, ngành cấp tỉnh. 03
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
22-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 04
22-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước thị xã Đông Hà năm 2008. 08
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
20-07-2009 Nghị quyết số 34/2009/NQ-HĐND về Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2009. 10
20-07-2009 Nghị quyết số 35/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2008. 14
20-07-2009 Nghị quyết số 36/2009/NQ-HĐND về Bổ sung Chương trình hoạt động giám sát toàn khóa của HĐND thị xã Quảng Trị khóa IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 16
20-07-2009 Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND về việc Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông- Lâm- Ngư nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 19
Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ
09-07-2009 Quyết định số 1070/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 23
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
16-06-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 43
24-07-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về Công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. 57
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
07-07-2009 Quyết định số 827/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 59
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
31-07-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, kế hoạch 5 năm 2011- 2015. 77
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,190,356 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner