"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2009 Ngày 28 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng Chính phủ
30-07-2009 Quyết định số 100/2009/QĐ-TTG về việc Ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu. 03
Hội đồng nhân dân tỉnh
30-07-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 07
30-07-2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về Tổ chức mạng lưới Thú y cơ sở; Phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010- 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020. 10
30-07-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND về Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009- 2015. 16
30-07-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND về Thành lập Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh Quảng Trị. 20
30-07-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND về việc Đặt tên đường tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong và đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố, công trình công cộng tại thị xã Quảng Trị. 22
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế xét tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 24
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
15-08-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ban hành "Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, "Một cửa liên thông" tại UBND huyện Đakrông. 28
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
31-07-2009 Quyết định số 964/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Phong. 60
10-08-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. 68
Văn bản pháp luật khác
Chính phủ
11-08-2009 Nghị quyết số 33/NQ-CP về việc Thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị. 73
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. 74
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,287,985 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner