"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2009 Ngày 25 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-08-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh. 03
11-09-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về việc Phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý. 08
24-09-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. 12
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh
07-09-2009 Quyết định số 1774/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội. 18
08-09-2009 Quyết định số 1777/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 22
Văn bản pháp luật khác
Chính phủ
24-08-2009 Nghị quyết số 39/NQ-CP về việc Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 43
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-08-2009 Đính chính số 148/ĐC-HĐND nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 30/7/2009 của HĐND tỉnh. 44
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2009 Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc Quy định giá nước tiêu thụ tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. 45
24-08-2009 Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 47
07-09-2009 Quyết định số 1812/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu thủy lợi phí. 49
11-09-2009 Quyết định số 1864/QĐ-UBND về việc Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. 51
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,191,066 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner