"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2009 Ngày 15 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-09-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND về việc Sửa đổi Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh. 02
30-09-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND về việc Quy định cơ chế quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
30-09-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. 21
08-10-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản. 25
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
25-09-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đakrông. 29
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,190,939 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner