"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2009 Ngày 15 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-10-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. 03
30-10-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ chính sách, công tác tuyển chọn và quản lý đối với cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 07
06-11-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị. 13
06-11-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 25
06-11-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 33
06-11-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 41
06-11-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. 47
Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa
30-10-2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND về việc Phòng, chống dịch Cúm A/H1N1. 57
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-10-2009 Quyết định số 2090/QĐ-UBND về việc Thành lập Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ. 60
22-10-2009 Quyết định số 2158/QĐ-UBND về việc Quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức các kỳ thi. 63
30-10-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND về Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 69
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,190,755 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner