"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2009 Ngày 10 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Chính phủ
11-11-2009 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 03
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
13-11-2009 Thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. 21
13-11-2009 Thông tư số 36/2009/TT-BLĐTBXH hư¬ớng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. 27
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 32
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2009 Quyết định số 2352/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2015”. 37
17-11-2009 Quyết định số 2359/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm Cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 44
19-11-2009 Quyết định số 2384/QĐ-UBND về việc Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2010. 50
26-11-2009 Quyết định số 2438/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 51
26-11-2009 Quyết định số 2444/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi năm 2009. 53
26-11-2009 Quyết định số 2448/QĐ-UBND về việc Phân cấp phê duyệt danh sách mua thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng thuộc ngân sách địa phương chi trả. 55
26-11-2009 Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. 57
16-11-2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân. 58
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,653,951 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner