"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2010 Ngày 22 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng Chính phủ
03-03-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-TTG sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch Quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp Quảng Trị. 07
15-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng kế hoạch năm 2010 cho các dự án ODA do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. 67
Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa
11-03-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc Tăng cường công tác Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 69
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-03-2010 Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc Phân bổ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng BTXH và trẻ em dưới 6 tuổi, năm 2010. 71
11-03-2010 Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh kế hoạch năm 2010 Chương trình Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn. 73
12-03-2010 Quyết định số 402/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. 76
11-03-2010 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. 119
17-03-2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc Triển khai một số biện pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất, sinh hoạt trong những tháng đầu năm 2010. 121
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
22,408,496 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner