"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2010 Ngày 28 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-03-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 03
26-03-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc Thành lập thôn Tân Phước, thuộc xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. 12
20-04-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ. 13
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
14-04-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế về trình tự tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà. 19
14-04-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động tiếp công dân của thành phố Đông Hà. 25
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-03-2010 Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Hà Thượng, tỉnh Quảng Trị. 30
17-04-2010 Quyết định số 609/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa Thủy điện Đakrông 3, huyện Đakrông - tỉnh Quảng Trị. 38
26-04-2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè. 45
Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị
22-04-2010 Quyết định số 150/QĐ-UBND về việc Hủy bỏ, bãi bỏ các Quyết định của UBND thị xã Quảng Trị. 47
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
22,408,594 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner